OSOBNÍ ŽIVOT DÍRY|PERSONAL LIFE OF THE HOLE   

 

(2020, bar. & ČB|color & BW, 31+31 min., 16 mm > HD video)

 

 

Mezinárodní distribuce|International distribution: https://www.taskovskifilms.com

Česká distribuce|Czech distibution: Klara Khine Distribution

Na stránkách producenta|On the webpage of the producer of the film

One-page information about the film, PDF

Na stránkách producenta|On the webpage of the producer of the film

Článek o filmu v Dok.revue

Podcast A/Z News o filmu

Z radia (ArtCafé)

Z radia (Akcent, 18. minuta)

Diskuse s Miroslavem Petříčekm a Andreou Slovákovou

 

Vývoj podpořen nadací AVEK ve spolupráci s Petrou Virtanen.|The developement supported by a foundation AVEK in the collaboration with Petra Virtanen.

Podpořeno Státním fondem kinematografie.|Supported by National Cinematographic Fund.

Tento film vznikl s podporou workshopu dok.incubator.|This film has been developed with the support of the dok.incubator workshop.

 

Film byl uveden (výběr)|Film presented at (selection):

 

Střihová soupiska filmu|Edit decision list of the film:

 

 

Pokročilá forma filmu|Advanced form of the film:

 

Původní tvar filmu|Initial shape of the film:

 

Z natáčení|From the shooting:

 

Na Džbánu (foto Simon Todorov)|At the Džbán lake (photo by Simon Todorov):

 

V Paříži|In Paris:

 

Čas na nový čaj|New tea time:

 

Rituál|Ritual:

 

Rituál černobíle (od Davida Kumermana)|Ritual in black and white (by David Kumerman):

 

Rituál barevně (od Prokopa Jelínka)|Ritual in black and white (by Prokop Jelínek):

 

Před bílým zázrakem|In front of the white miracle:

 

Annick de Souzenelle kukrem kamery|Annick de Souzenelle through the viewfinder of the camera:

 

Nahráváme hudbu|We are recording music (Prokop Jelínek|Procop The Little Deer):

 

Jan Mesany nahrává utěrkou let vrány|Jan Mesany records a sound of flying crow using a dishcloth:

 

Anna Petruželová stříhá s kaki|Anne The Parsley is editing with a divine fruit: