OSOBNÍ ŽIVOT DÍRY | PERSONAL LIFE OF A HOLE   

 

(2020, bar. & ČB | color & BW, 31+31 min., 16 mm > HD video)

 

 

One-page information about the film (PDF)

Trailer | Trailer

 

Cena A. N. Stankoviče - zvláštní uznání | A. N. Stankovič Prize - special mention, 2021

Istanbul Experimental Film Festival - special mention, 2021

 

True Story: Personal Life of a Hole (Ondřej Vavrečka)

Petra Virtanen (PDF): Osobní život díry jako Gesamtkunstwerk (časopis Film a doba) | Personal Life of The Hole As Gesamtkustwerk (magazine Film a doba)

Článek o filmu v Dok.revue

Podcast A/Z News o filmu

Z radia (ArtCafé)

Z radia (Akcent, 18. minuta)

Diskuse s Miroslavem Petříčekm a Andreou Slovákovou

 

Mezinárodní distribuce | International distribution: https://www.taskovskifilms.com

Česká distribuce | Czech distibution: Klara Khine Distribution

Na stránkách producenta | On the webpage of the producer of the film

 

Vývoj podpořen nadací AVEK ve spolupráci s Petrou Virtanen. | The developement supported by a foundation AVEK in the collaboration with Petra Virtanen.

Podpořeno Státním fondem kinematografie. | Supported by National Cinematographic Fund.

Tento film vznikl s podporou workshopu dok.incubator. | This film has been developed with the support of the dok.incubator workshop.

 

Film byl uveden (výběr) | Film presented at (selection):

 

Střihová soupiska filmu | Edit decision list of the film:

 

 

Pokročilá forma filmu | Advanced form of the film:

 

Původní tvar filmu | Initial shape of the film:

 

Z natáčení | From the shooting:

 

Na Džbánu (foto Simon Todorov) | At the Džbán lake (photo by Simon Todorov):

 

V Paříži | In Paris:

 

Čas na nový čaj | New Tea Time:

 

Rituál | Ritual:

 

Rituál černobíle (od Davida Kumermana) | Ritual in black and white (by David Kumerman):

 

Rituál barevně (od Prokopa Jelínka) | Ritual in black and white (by Prokop Jelínek):

 

Před bílým zázrakem | In front of the white miracle:

 

Annick de Souzenelle kukrem kamery | Annick de Souzenelle through the viewfinder of the camera:

 

Nahráváme hudbu | We are recording music (Prokop Jelínek | Procop The Little Deer):

 

Jan Mesany nahrává utěrkou let vrány | Jan Mesany records a sound of flying crow using a dishcloth:

 

Anna Petruželová stříhá s kaki | Anne The Parsley is editing with a divine fruit: