Na plech reloaded░Waste to Metal - Reloaded   

 

(samostatná výstava | solo show, Café Nová Doba, Praha, 2021)

 

 

Kurátorka░Curator: Eliška Perglerová

Výstava představuje obrazy sešité z plíšků od chlastu. Tématika sahá od každodennosti přes přírodní motivy. A vrcholí poloreligiózními motivy. Alkohol je totiž spirit – duch. Expozice je site-specific. Vyrůstá ze specifika prostředí, kde se má prolévat alkohol krkem, mísit vodu se spiritem. Vystavené věci byly částečně použity během natáčení filmu Osobní život díry.░The exhibition presents images sewn together from booze bottle caps. The subject matter ranges from the everyday through nature motifs. It culminates in semi-religious motifs, because alcohol is a spirit. The exhibition is site-specific. It grows out of the specificity of the environment, where alcohol is supposed to be poured down the throat, mixing water with spirit. The items on display were partly used during the making of the film Personal Life Of A Hole.