Černý sešit░The Black Notebook   

 

(samostatná výstava░ solo show, Kino Ponrepo, Praha, 2021)

 

 

Kurátoři░Curators: Veronika Svobodová, Jiří Holba
Grafik░Graphic Designer: Michal Krůl

Černý sešit obsahuje náčrty, zkoušky a hotové obrazy, které vytvořil autor jako paralelní dílo k jeho filmu Osobní život díry. Černý sešit má formát 13 x 21 cm a pořadí stránek je v něm pevné. S filmem současně ještě vznikly Zelené desky. Je to konvolut obrazů, obrázků a střihových záznamů o formátu A4 vložených do umělohmotných eurokapes svázaných v rozpínacím kroužkovém pořadači. Pořadí obrazů lze proměňovat. Určovalo montáž filmu anebo odráží jeho konečnou strukturu.░The Black Notebook contains sketches, proofs and finished paintings created by the artist as a parallel work to his film The Personal Life of a Hole. The black workbook has a format of 13 x 21 cm and the page order is fixed. Moreover the film was made simultaneously with The Green File. It is a convolute of images, pictures and montage records of A4 format inserted into plastic eurocases bound in a ring binder. The order of the images can be changed. It determined the montage of film or reflects the final structure of the film.

 

 

Fotky zleva doprava░Snapshots from left to right: