Rok░A Year   

 

(společná výstava░collective exhibition, Karpuchina Gallery Gate, Praha, 2023)

 

 

Kurátorka░Curator: Zuzana Šklíbová (www.artakeaway.cz)

 

 


Zvuková kompozice░Sound composition