Prostory intimity | Intimate Spaces   

 

(kolektivní výstava | group show, GAMU, Praha, 2016)

 

 


Když přijdu domů, modlím se. Část 1. | When I come home, I pray. Part 1.

 

 Když přijdu domů, modlím se. Část 2. | When I come home, I pray. Part 2.