Prostory intimity|Intimate Spaces   

 

(GAMU, Praha, 2016)

 

 

Když přijdu domů, modlím se I.|When I come home, I pray 1.

 

 

Když přijdu domů, modlím se II.|When I come home, I pray 2.