O mně | About me   

 

ondrejvavrecka@email.cz, nevime@email.cz

+420-775256260

Kousky | Bits: Průvan (ukázka a rozhovor: 29. minuta) & Artyčok

Práce o mé práci | Work on my work: PDF (Matěj Čihák)

Rozhovor | Interview: Film a doba 2021/1

 

vzdělání:

- Ph.D., FAMU, Praha
- MgA., Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha
- BcA., Katedra střihové skladby, FAMU, Praha
- Bc., Fakulta humanitních studií, UK, Praha

education:

- Ph.D., FAMU, Prague
- MgA., Centre Of Audiovisual Studies, FAMU, Prague
- BcA., Department Of Editing, FAMU, Prague
- Bc., Faculty Of Humanities, Charles University

 

stáže, pobyty:

- Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
- Artists in Cottage  (Galerie Sam83), Štefle – Průvan o tom
- VGIK a Vědecko-výzkumný institut kinematografie, Moskva
- Moskevský kinematografický institut VGIK – Katedra dokumentárního filmu
- dobrovolník v Cité St. Pierre, Lurdy, Francie

internships, residencies:

- Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
- Artists in Cottage  (Gallery Sam83), Štefle
- All Russian Institute Of Cinematography (VGIK) And Scientific Research Institute Of Cinematography, Moscow
- VGIK – Department Of Documentary Film
- volunteer in Cité St. Pierre, Lourdes, France