O mně|About me   

 

Tohle je můj email|This is my mail: ondrejvavrecka@email.cz, nevime@email.cz

Tohle je můj telefon|This is my phone number: +420-7752567260

 

Kousky|Bits: Průvan (ukázka a rozhovor: 29. minuta) & Artyčok

Práce o mé práci|Work on my work: PDF (Matěj Čihák)

 

vzdělání:

- Ph.D., FAMU, Praha (2013-2017)
- MgA., Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha (2009-2011)
- BcA., Katedra střihové skladby, FAMU, Praha (2004-2007)
- Bc., Fakulta humanitních studií, UK, Praha (2000-2004)

stáže, pobyty:

- Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (2018)
- Artists in Cottage  (Galerie Sam83), Štefle (2015) – Průvan o tom
- VGIK a Vědecko-výzkumný institut kinematografie, Moskva (2014, 2015)
- Moskevský kinematografický institut VGIK – Katedra dokumentárního filmu (2006)
- dobrovolník v Cité St. Pierre, Lurdy, Francie (2003)

education:

- Ph.D., FAMU, Prague (2013-2017)
- MgA., Centre Of Audiovisual Studies, FAMU, Prague (2009-2011)
- BcA., Department Of Editing, FAMU, Prague (2004-2007)
- Bc., Faculty Of Humanities, Charles University (2000-2004)

internships, residencies:

- Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (2018)
- Artists in Cottage  (Gallery Sam83), Štefle (2015)
- All Russian Institute Of Cinematography (VGIK) And Scientific Research Institute Of Cinematography, Moscow (2014, 2015)
- VGIK – Department Of Documentary Film (2006)
- volunteer in Cité St. Pierre, Lourdes, France (2003)