Na plech|Wasted to Metal   

 

(Walk Thru Gallery, Hradec Králové, 2020)

 

Rozhovor (otázky kladla Eva Hronovská): PDF