Na plech░Wasted to Metal   

 

(samostatná výstava | solo show, Walk Thru Gallery, Hradec Králové, 2020)

 

Rozhovor (otázky kladla Eva Hronovská): PDF | Interview (questions by Eva Hronovská): PDF