Na plech|Wasted to metal   

 

(Walk Thru Gallery, Hradec Králové, 27. 4. - 19. 6. 2020)

 

Rozhovor (otázky kladla Eva Hronovská): PDF