Myslet filem░Thinking Through Film   

 

(společná výstava░collective exhibition, GHMP, Praha, 2023-4)

 

 

Kurátoři░Curators: Sandra Baborovská, Jiří Anger

 

 


Model střihu filmu. Jeden ze tří zasvěcovacích kostýmů filmu „Osobní život díry“.░Film editing model. One of the three initiation costumes of the film "The Personal Life of a Hole".

 

 


Paralelní myšlení filmu „1+1+1“. Výběr z konvolutu 141 kusů.░The parallel thinking of the film "1+1+1". Selection from a 141-piece convolute.

 

Fotky░Photos by Jan Kolský

 

 


Zvukový film░Sound film "резать-клеить"