MEZI NÁMI░THE INTERPOSED   

 

(2014, bar. & ČB░color & BW, 99 min., 16 mm > HD video)

 

 

Presskit: PDF

 

Program░Programme:

 

Byly pohřební roky. Čas se převrátil a další zatím nenastalo. Čeká se na nové. ale můžeme je klidně prošvihnout. Z budoucnosti se k nám jezdí dívat noví lidé. Vnímají nás, jako bychom zde žili ve skanzenu. Jeden z nich, Boris, se vydává z říše obrazu k nám na studijní cestu...

There were years of funerals. The time has turned over and still does not continue. We are waiting for new things, but we can easy miss them. Our times are visited by new people from the future. They percieve us as the figures from the open-air museum. One of the men of the future, Boris, leaves the empire of the image and sets out to the study trip to us...

 

Promítání v Galerii Sam83:

 

Obrázky z filmu░Pictures from the film: