Lípa třetího tisíciletí░Limetree Of The Third Millenium   

 

(2008, performance pro tři 16 mm promítačky░performance for three 16 mm projectors, 32 min., bar.░color, polsky & česky░Polish & Czech )

 

Jedná se vlastně o film, který je promítán třemi projektory polo-současně: jakmile filmový pás vyjde z prvního projektoru, přejde do druhého a z druhého pokračuje do třetího. Během promítání se pohybuje s projektory, takže polymorfní víceobrazové prolínání obrazů vzniká v přímém přenosu. Samotný film pojednává o cestě do polského Slezska, do města Wambierzyce, které je postaveno podle popisu Nebeského Jeruzaléma. Během cesty jsem potkal polské jehovisty, Stolové hory a Měsíc v úplňku. Ve městě se nachází kopec Golgota, kam vede nesmírně bohatá sochařská křížová cesta a dalších 58 otevřených kaplí s výjevy z Ježíšova života. Kromě toho je zde také bazilika, kde se nachází fragment starobylé zázračné dřevěné sochy Panny Marie. Byl podzim a spadané zlaté listí připomínalo tisíce zlatých spravedlivých duší...

 

In fact, it is a film, that is semi-simultaneously projected by three projectors: as soon as the film stripe exits first projector, it goes into second one, and from second one it continues to the third one. It is moved during the projection with the projectors, so that polymorph multiscreen blending images is created live. The film itself is about a journey to Polish Silesia, to the town Wambierzyce that is built after a description of Celestial Jerusalem. During the journey I met Polish Jehovists, Table Mountains and full Moon. In the town, there is a hill Golgota where leads extremely rich sculptural way of the Cross and another 58 open chapels with the scenes from Jesus’ life. Besides this, there is a basilic as well, where is located a fragment of ancient miraculous wooden scuplture of Virgin. It was autumn and fallen golden leaves ressembled to the thousands of golden righteous souls…