Dobrý den, paní L.░Good Morning, Mrs. L.   

 

(2005, 13 min., ČB░BW, 16 mm, zvuk░sound)

 

Opak předchozímu filmu "I + 5 x 30 m x 16 mm + Bolex H16". Zkoumání filmové postprodukce - střih. Bez natáčení. Jedná se o found-footage film sestavený ze starých školních cvičení. Extrémně náročný proces montáže: přehrával jsem si kilometry filmového materiálu pořád dokola, až jsem ve střižně usnul. A ty střihy, které se objevily v mých snech, jsou ve filmu fyzicky provedeny. Totéž se zvukem.

Opposite to the former film "I + 5 x 30 m x 16 mm + Bolex H16". Exploration of film postproduction – editing. No shooting. It is a found-footage film, made up from old school excersises. Extremely demanding process of montage: I played over and over the kilometres of film material till I fell asleep in the editing room. And those edits, which appeared in my dreaming, are physically carried out in the film. Same thing with the sound.