DE POTENTIA DEI   

 

(2016, bar. & ČB░color & BW, 66 min., 16 mm > HD video)

 

 

cena za Nejlepší český experimentální dokumentární film, Ji.Hlava, 2016
awarded as The best Czech experimental documentary, Ji.Hlava, 2016

cena A. N. Stankoviče - zvláštní uznání, 2017
A. N. Stankovič prize - special mention, 2017

cena na Marienbad Film Festivalu, 2017
awarded at Marienbad Film Festival, 2017

 

Recenze v DOKrevue.

 

Trailer with English subtitles

 

 

Jeden protagonista filmu říká: „DE POTENTIA DEI je těžké přeložit, spíš je to možné vyložit.“ A já jako autor dodávám, že DE POTENTIA DEI stačí vidět. Film o filmu, o montáži.

One protagonist of the film says: „DE POTENTIA DEI is difficult to translate, it would be better to interpret it.“ And I, as the author, add: it is enough to see DE POTENTIA DEI. Film on film, film about the montage.

 

Kazimír Malevič chtěl spálit všechno umění a z popelu udělat černý čtverec. Černý čtverec (tedy veškeré umění) se však zde neobjevil náhodou. Jaký je jeho původ? Není čtverec vlastně kruhem, věčným návratem všeho? A má se o důležitých věcech vůbec mluvit? Na tuto otázku špióni odpovídají zamítavě. Na druhou stranu souhlasí informatikové, pro které je důležitá otevřenost a blízkost, které odmítají špióni. Ke komu se máme dát: ke špiónům nebo informatikům? Film DE POTENTIA DEI rozehrává tyto a další otázky. Celá cesta radikálně svobodného dokumentárního muzikálu je posunována písní. Film, který mluví o mě, o vás a o sobě samém. Hledá místo na zemi, v doteku s ní křísí Malevičovu nohu.

Kazimir Malevich wanted to burn all the pieces of art and to create black square from the ashes. The black square (i. e. everything of art) did not appear here by an accident. Where are its roots? Is not the square in its core a circle, the eternal return of everything? But are we to speak about important issues at all? Spies answer this question negatively. On the other hand, information scientist, for whom in important openness and proximity, say „yes“. Who to follow: spies or information scientists? Film DE POTENTIA DEI raises up this question and the other ones as well. The entire journey of the radically free documentary musical is driven by songs. The movie sings about me, about you, about itself. It searches the place on Earth. It resurrects the Malevich's foot in the touch with the Earth.

 

Presskit: PDF

 

Obrázky z filmu░Pictures from the film:

 

Scénosled hlavního motivu nohy░Storyboard of the main motif of the foot:

 

Z natáčení░From the shooting:

Od Čumby░By Čumba