DE POTENTIA DEI   

 

(2016, bar. & ČB|color & BW, 66 min., 16 mm > HD video)

 

 

cena za Nejlepší český experimentální dokumentární film, Ji.Hlava, 2016
awarded as The best Czech experimental documentary, Ji.Hlava, 2016

cena A. N. Stankoviče - zvláštní uznání, 2017
A. N. Stankovič prize - special mention, 2017

cena na Marienbad Film Festivalu, 2017
awarded at Marienbad Film Festival, 2017

 

Recenze v DOKrevue.

 

 

Ve filmu slyšíme: „DE POTENTIA DEI je těžké přeložit. Spíš je to možné vyložit.“ A my dodáváme: možná že stačí DE POTENTIA DEI uvidět. Film o filmu.

We hear in the film: “DE POTENTIA DEI is hard to translate. Maybe it could be interpreted.“ And we add: maybe it is enough just to see DE POTENTIA DEI. Film on film.

 

Kazimír Malevič chtěl spálit všechno umění a z popelu udělat černé čtverce. Černý čtverec (ono „všechno“ umění) se však zde neobjevil náhodou. Jaký je jeho původ? Není čtverec vlastně kruhem, návratem „všeho“? A má se o důležitých věcech vůbec mluvit? Tu se počíná špionážní problém. Agenti říkají, že ne. Informatikové jsou pro totální otevřenost, blízkost, dispozici. Vzdálenost či blízkost? Film DE POTENTIA DEI rozehrává tyto a další otázky. Celá cesta radikálně svobodného dokumentárního muzikálu je posunována písní. Film, který mluví o mě, o vás a o sobě samém, hledá pozici na zemi, v doteku s ní. Křísí Malevičovu nohu.

Kazimir Malevich wanted to burn all the pieces of art. And to create black squares from the ashes. The black square (i. e. Everything of art) did not appear here by an accident. Where are its roots? Is not the square in its core a circle, the return of Everything? And are we to speak on fundamental matters? Here we enter the quest of spies. The agents want to keep silence. The informaticians prefer the total openness, proximity, disposition. The distance or the proximity? The movie DE POTENTIA DEI deals with these and other questions. The entire journey of the radically free documentary musical is driven by songs. The movie sings about me, about you, about itself. It searches the place on Earth, tries to have a terrestrial touch. The movie resurrects the Malevich’s foot.

 

Trailer with English subtitles

 

Presskit: PDF

 

Obrázky z filmu|Pictures from the film:

 

Scénosled hlavního motivu nohy|Storyboard of the main motif of the foot:

 

Z natáčení|From the shooting:

Od Čumby|by Čumba