CAS. Co to je?░CAS. What Is It?   

 

(kolektivní výstava | group show, Galerie Futura, Praha, 2013)

 

 


Film - živoucí rozkolísanost. Rozkolísanost mezi věčností a věcností, které se liší jen háčkem jednoho ptáka, o jehož hlas právě jde. Přibližuje se či vzdaluje? "K tobě se vzdaluji..." Tímto filmu vzniká Ty.░Film - a living swaying. A swaying between eternity and materiality, which differ only by the hook of a bird whose voice is at stake. Is it approaching or retreating? "I am moving away from you towards you..." With this in film, You is created.

 

 


Instalace░Installation