Dokumetnace░Documentation   


 

 

Performance „Sbírka žmolků“░Performance "Collection of Lumps"

Performance „Manažer pocintu“░Performance "Manager of Stains"

Performance „Formulář a mág“░Performance "Form And Magician"

Diplomatická realizace░"Diplomático" Realization

Loutky░Marionettes

Kostýmy░Costumes

 

 


Performace „Sbírka žmolků“░Performance "Collection of Lumps"

(OC Dornych, Brno + PLATO, Ostrava, 2021)

Nekonečná performance spojuje obraz (Ondřej Vavrečka) a zvuk (Michal Cáb). Obraz je vytvořený za pomoci diaprojektoru s karuselem a čtyř nezávislých zasmyčkovaných zdrojů zvuku. Diapozitivy jsou průhledné a nesou na sobě sbírku žmolků, kterou Vavrečka za posledních pár let nasbíral ze svetrů, pupíků, ze zametání podlah a rohů šuplíků. A zvuk jsou žmolky slov, které je třeba napsat, aby se člověk zbavil drobků v hlavě. Jde tedy o performanci hygienickou. (Produkce: Terén - Matyáš Dlab, Lukáš Jiřička)

The endless performance combines image (Ondřej Vavrečka) and sound (Michal Cáb). The image is created using a slide projector with a carousel and four independent looped sound sources. The slides are transparent and carry a collection of lumps that Vavrečka has collected over the last few years from sweaters, belly buttons, sweeping floors and the corners of drawers. And the sound is the wrinkles of the words that need to be written to get rid of the lumps in one's head. So it is a performance of hygiene. (Production: Terén - Matyáš Dlab, Lukáš Jiřička)

 

 


Performance „Manažer pocintu“░Performance "Manager of Stains"

Zkonstruoval jsem přístroj, který řízeně umožní si pošpinit vrchní část oděvu. Smíchal jsem nálev z červené řepy a červené víno, aby byly skvrny co nejvýraznější. Účastníci performance si předávali přístroj a třísnili se, aby si zažili, že mít na sobě fleky, je něco krásného a nikoli nepříjemného.

I have constructed a device that will controllably allow you to stain the top of your clothing. I mixed beetroot brine and red wine to make the stains as noticeable as possible. The performance participants passed the device around and rubbed themselves to experience that having stains on your clothes is something beautiful and not unpleasant.

Video

 

 


Performance „Formulář a mág“░Performance "Form And Magician"

(Studio Alta, Praha, 2018)

Výzkum grantové poetiky pro dva performery: Ondřej Vavrečka, Jiří Forejt.░Research on grant poetics for two performers: Ondřej Vavrečka, Jiří Forejt.

ScénářScript

 

 


Diplomatická realizace░"Diplomático" realization

 

 

 

 

 

 

 

 


Loutky░Marionettes
Televizní moderátor░TV presenter

 

 
Kráva░Cow

 

 

Žena - razítko░Woman - Stamp

 

 
3,37 palce (pocta Michelovi Serresovi)░3.37 Thumbs (Tribute To Michel Serres)

 

 

Robot Michel Serres░ Robot Michel Serres

 

 


Kostýmy░Costumes